Artikel

Sonderzeichen anzeigen
falsche Antworten zeigen

Übungen

Suche den richtigen Artikel im Singular.
  1. âge[maskulin]
  2. bouquet de fleurs
  3. invité[maskulin; feminin: l'invitée]
  4. cadeau
  5. ruban
  6. papier cadeau
  7. carte d'anniversaire
  8. bougie
  9. ballon de baudruche
  10. nœud

Zurück